Полукипери S.KI SOLID за на градилиште

Комбинирана врата

за примена на градилишта.


1. Грануларен отвор: Опција за дозирано истоварање на фина гранулација.

2. Комбинираната врата има и функција на кипење.

3. Комбинација од крилни врати и врата на кипење: Конструкциите со комбинирана врата се лесни за користење

4. Функција на врата: Отворените крила на комбинираната врата можат да се фиксираат на страничните ѕидови.


Грануларен отвор: Опција за дозирано истоварање на фина гранулација.Комбинираната врата има и функција на кипење.Комбинација од крилни врати и врата на кипење: Конструкциите со комбинирана врата се лесни за користењеФункција на врата: Отворените крила на комбинираната врата можат да се фиксираат на страничните ѕидови.