Полуприколка со церада S.CS COIL

За челични калеми од сите познати формати

S.CS со опрема COIL не располагате само со оптимално опремено возило за транспорт на снопови од челични калеми. Затворениот канал за калеми, исто така, одговара на флексибилноста на повратната роба во транспортот на општ товар. S.CS со опремата COIL е секогаш оптимално подготвена за тешки товари со високи товарни точки.

Дали како X-LIGHT, UNIVERSAL или MEGA со VARIOS - S.CS со COIL ги комбинирате сите предности на приколките со церада на Schmitz Cargobull во транспортот на општ товар со сигурни и рационални решенија за снопови од челични калеми. Каналот за калеми во подот со должина од 7.200 mm или 9.000 mm овозможува цврсто држење на тешки калеми со дијаметар од 800 mm до 2.200 mm и се грижи за ниска тежинска точка на возилото за поголема сигурност при возење. Шасијата на конструкцијата дозволува оптоварување од 30 t на 1.500 mm.

Предностите на повидок:

  • Конструкција со церада за слободно товарање од страна и со кран
  • Канал со капак со точка на оптоварување од 5,46 t: Мазно тло за транспорт на палети
  • Товар на осен агрегат од максимум 27 t за максимална вкупна маса од 45 t (Сертификат за отстапка за неделив товар)
  • Сертификат за осигурување на товарот EN 12642 (Код XL), може да се прошири по избор
  • Сертифицирано осигурување на товарот за транспорт на калеми според VDI 2700, лист 19
За челични калеми од сите познати формати