Полуприколка со церада S.CS со SPEED CURTAIN

Од сега веќе нема да губите време!

Поставување на церадата за 35 секунди!
Вие веќе товарате додека другите уште отвораат.

35 секунди
и веќе сте ја отвориле S.CS со SPEED CURTAIN.
35 секунди
и веднаш се ослободува просторот за Вашата стока.
35 секунди
и на крајот SPEED CURTAIN повторно е сигурно затворена.
35 секунди
и Вашиот бизнис побрзо тече.
35 секунди
затоа што времето Ви значи пари!

Пет добри причини за SPEED CURTAIN

1. Краткото време на товарање го зголемува реалното време на возење меѓу дозволените времиња за возење.

2. Без столбови на средина и потпорни греди се намалува опасноста на од повреди за шоферот при отворање и затворање.

3. S.CS со SPEED CURTAIN целосно може да се користи со сите потребни сертификати за осигурување товар, само при транспорт на општ товар.

4. S.CS со SPEED CURTAIN има цврсто затегната церада. Тоа го намалува отпорот на воздухот и потрошувачката на гориво.

5. SPEED CURTAIN го забрзува вкупниот логистички ланец при пратки за процесот just-in-sequence.

Од сега веќе нема да губите време!35 секунди и на крајот SPEED CURTAIN повторно е сигурно затворена.