Полуприколка со церада S.CS со сертификат за гуми

Сигурен транспорт на гуми

При врзан товар, гумите брзо се лизгаат по потпорните летви и ја притискаат церадата. Затоа конструкцијата на возилото делува надувана, што често привлекува контроли и забелешки од страна на полицијата.

Нашето решение:
Ја надополнуваме нашата основна опрема (Приколка со сертификат според EN 12642 Код XL + пијалаци) со дополнителна опрема за безгрижен транспорт на гуми со:

  • Дополнителни 6 реда потпорни летви со растојание од 350 mm на секоја страна
  • најмалку 2 реда челични лајсни на флексибилниот систем за осигурување на товарот
  • на секое поле за столб по еден дијагонално поврзан каиш
  • Сертификат од DEKRA за транспорт на гуми


1. Поле за столб - Дијагонално поврзан каиш
2. Максимално растојание на потпорните летви од 350 mm
3. Адаптер за затегнувачите за дијагонално затегнување

Поле за столб - Дијагонално поврзан каишМаксимално растојание на потпорните летви од 350 mmАдаптер за затегнувачите за дијагонално затегнување