Полуприколка со церада S.CS со проширен сертификат за пијалаци

Целосно флексибилна за логистика за пијалаци и транспорт на општ товар

Со сертификатот за осигурување товар DIN EN 12642 (Код XL) полуприколките со церада на Schmitz Cargobull подеднакво ефикасно се користат во логистиката за пијалаци и бизнисот со општ товар. Со проширувањата на сертификатот од TÜV Nord се гарантира сигурен транспорт на кутии со пијалаци и стока во вид на буриња.
Засилениот безбедносен покрив, засилените столбови во средина, четири реда алуминиумски потпорни летви и многу издржливата церада со 24 затегнувачи за каиши овозможуваат цврсто товарање без дополнителни затегнувачи. При кутии за пијалаци на палети за пренесување течности, страните се прицврстени со потпорни летви кои можат да се вртат. И при товарање повратна стока со палетарка или кран покривот на влечење и лесно подвижните столбови овозможуваат оптимален пристап до товарниот простор.

1. Парцијалните товари надолжно се осигуруваат со греди против лизгање.
2. Цврсто товарање: Потпорни летви во стандардна позиција за евро-палети.
3. Надворешна рамка со засилено стапало на гредата и браници за палети

Парцијалните товари надолжно се осигуруваат со греди против лизгање.Цврсто товарање: Потпорни летви во стандардна позиција за евро-палети.Надворешна рамка со засилено стапало на гредата и браници за палети