Полуприколка со тврда страна S.KO EXPRESS

Осигурување на товарот

1. Опции во товарниот простор: Алки и …
2. ... Обложена перфорирана решетка за закачување на сигурносните греди.
3. Шини за осигурување на товарот во комбинација со делови за товарање на кат.

Опции во товарниот простор: Алки и …... Обложена перфорирана решетка за закачување на сигурносните греди.Шини за осигурување на товарот во комбинација со делови за товарање на кат.