Приколка со тврда страна

Ладење

Оптимизирано со канал за ветер. Подготвено за сите произведувачи на уреди за ладење. Флексибилно за Вашите потреби.

Refrigeration, motor vehicles, trailers