Приколка со тврда страна со централна оска

Z.KO

Приколките со тврда страна со централна оска се удобно надополнување за моторни возила. Наместо да се контролираат две вртежни точки при маневрирање, кај приколката Z.KO треба да се контролира само една. Конструкцијата од FERROPLAST може да се подготви за сите произведувачи на уреди за ладење. Опремена со оска на ROTOS, Вие сте на сигурната страна во смисла на работата и одржувањето.

Central axis reefer trailer, motor vehicle, FERROPLAST, ROTOS