Возила со платформа

Полуприколките со платформа.
Ваши универзални возила за силен товар.
Насекаде, каде Вашата стока мора под тешки услови да стигне до целта, полуприколките со платформа S.PR+ се докажуваат преку својата разновидност.