Моторно возило со тврда страна - Возило за продолжено товарање

M.KO 7.7 FP 25

Возилата за дистрибуција и продолжено товарање едноставно се комбинираат и по потреба се разделуваат на две независни единици. Оваа особина ги прави важни и флексибилни алки во во општиот транспорт и транспортот на замрзната и свежа стока.

  • Внатрешна должина околу 7.700 mm
  • Внатрешна ширина околу 2.480 mm
  • Внатрешна висина околу 2.300 mm
  • Корисна должина околу 7.700 mm
  • Товарна висина на ненатоварена приколка околу 1.253 mm
M.KO 7.7 FP 25