Моторно возило со тврда страна - Возило за продолжено товарање

Осигурување на товарот

Вградените шини за осигурување на товарот овозможуваат врзување на товарот скоро во секоја позиција.

  • Лајсни со алки од алуминиум со висина од 300 mm
  • Дрвен под со дебелина 28 mm
Осигурување на товарот