Моторно возило со приколка со тврда страна

M.KO EXPRESS

Моторно возило со приколка со тврда страна со лесно изолирани ѕидови од FERROPLAST со дебелина од 30 mm

Три стандардни внатрешни должини:

 • FP 6.500 mm
 • FP 7.700 mm
 • 8.200 mm


Дебелина на панели:

 • Преден ѕид FP 50
 • Странични ѕидови FP 30
 • Покрив FP30
 • Задни врати FP 25
 • Дрвен под со дебелина 28 mm


Изолирање:

 • Конструкцијата од FERROPLAST FP30 поседува добра изолација во овие производни серии.
 • Подот се состои од дрво со дебелина од 28 mm.
 • Ѕидовите од FERROPLAST FP 30 кои се отпорни на кражби и издржливи на сите временски услови, овозможуваат транспорт на вредни роби, кои мора да се бидат суви и заштитени од крадци.
M.KO EXPRESS