Моторно возило со приколка со тврда страна

Под

1. Стандарден: Дрвен под со дебелина 28 mm
2. Опција: Алуминиумски коцкест под лајсни со алки поставени на водоотпорниот ѕид
3. Опција: Алки за врзување на страните на дрвениот под
4. Опција: Алки за врзување на страните на алуминиумскиот под
(Секоја алка има капацитет од околу 2.000 kg, според DIN 75410)

Стандарден: Дрвен под со дебелина 28 mmОпција: Алки за врзување на страните на дрвениот подОпција: Алки за врзување на страните на алуминиумскиот под