Возило со приколка со тврда страна

Приколки за дистрибуција и продолжено товарање.
За флексибилно управување со капацитетот.
Сеедно е кои приоритети ќе ги поставите во возниот парк на Вашата компанија: Испорачуваме силни камиони со приколка со тврда страна за суви стоки на база-Возила на сите познати произведувачи на камиони, како и приколки за дистрибуција и продолжено товарање според Вашите потреби.