Just-in-time vervoer

Goederen van de meest uiteenlopende aard zijn in logistieke ketens geïntegreerd, een tijdige levering van de exacte bestelde hoeveelheid goederen geldt dus als "state of the art".

Planners besteden waardevolle tijd aan de intensieve bewaking van de goederenstromen. Elke verstoring van de logistieke keten dient vermeden te worden, want een productiestilstand kost zeer veel geld.

De doelstelling luidt om continu met de transporterende eenheid in verbinding te zijn om de garantie te geven dat alle levertermijnen opgevolgd worden.

Dit geldt voor vervoerders van de meest uiteenlopende goederen. Van auto-onderdelen tot levensmiddelen en medicijnen. Nergens worden meer grote voorraden aangehouden. Het magazijn is verschoven naar de weg - de trailer. Deze staat vaak uren tijdens het  toegewezen tijdschema afgekoppeld in de buurt van de loslocatie. Lange wachttijden zijn aan de orde van de dag. Dat betekent ook dat de trailer - en de lading - bewaakt moeten worden.

Daarbij biedt de trailer-telematica actieve ondersteuning. Zonder telefoontjes is de planner op elk moment op de hoogte van de positie van trailer en lading en bovendien is hij in staat om de tijdschema's te bewaken. Met behulp van de planningstijden- en gebiedsconfiguratie kan de trailer-telematica op tijd waarschuwen, wanneer een transport niet binnen het tijdschema zijn bestemming zal bereiken.Telefoontjes die planners maakten om zekerheid te verkrijgen en die nu bij een aantoonbaar correct verloop van de rit niet meer noodzakelijk zijn, kunnen dan daadwerkelijk achterwege blijven. Schmitz Cargobull Telematics concentreert zich op de noodzakelijke informatie voor de corrigerende ingreep. Door dit "Management by Exception" houdt de planning in belangrijke mate de handen vrij voor andere taken.

De verhoging van de efficiëntie van de planners, de kosten- en tijdbesparingen door de reductie van het aantal telefoongesprekken - wij noemen het de kosten/baten-optimalisatie van Schmitz Cargobull Telematics!