Immobilizer

  • De immobilizer-functie biedt bescherming tegen niet getollereerde voertuigbewegingen
  • De immobilizer-functie wordt op het voertuig vóór het afkoppelen/afzetten geactiveerd met een PIN-code-invoer (4-cijferig) op het TIS (= SmartBoard).
  • De veerrem wordt aangelegd, onafhankelijk van het dubbele lossingsventiel
  • Pas nadat de PIN-code opnieuw ingevoerd is, is de immobilizer-functie weer gedeactiveerd en kan het voertuig worden verplaatst.