Load Spread Program

Het Load Spread programma
Voor een correcte lastverdeling en lagere bandenslijtage.

Het optionele Load Spread Programma (LSP) voorkomt overbelastingen van de aandrijfassen na een gedeeltelijke lossing van de trailer. Het verbetert het rijgedrag in krappe bochten en vermindert de bandenslijtage. Afhankelijk van de aslast verlaagt de LSP-functie automatisch de druk in de luchtveerbalgen van de achterste traileras om na gedeeltelijke lossingen de correcte lastverdeling te herstellen. De automatische bochtherkenning activeert de LSP bij het rijden in nauwe bochten met minder dan 30 km/uur en max. 24 ton belasting op het asaggregaat. Deze functie vergemakkelijkt het manoeuvreren aanzienlijk.

Load Spread Program – Dynamische wielafstandsaanpassing

LSP: voordelen in nauwe bochten en bij het manoeuvreren.
Bij nauwe bochten en zware belading bereikt u met de LSP-functie een vergelijkbaar effect als met een nalopend stuuras: De ontlasting van de laatste as vermindert de bandenslijtage door extreme wrijving en de kortere effectieve wielbasis verbetert de manoeuvreerbaarheid van de trailer.Bij volle belading is de totale last correct verdeeld over de assen van de trekker en de gesloten trailer.Een gedeeltelijke lossing verschuift het zwaartepunt naar voren:  de toegelaten trekasbelasting van de trekker wordt overschreden.Het verlagen van de luchtveringsdruk op de laatste as verkort de effectieve wielbasis en herstelt de correcte lastverdeling.Vermijdt bandencontact met stoepranden: met de LSP-functie wordt de binnenradius van de gereden bocht bij beladen trailer met max. 10% vergroot.