Het Schmitz Cargobull Reparatiemanagement

Meer inzicht in de kosten voor onderhoud en service.
In de loop van de levensduur van een voertuig staat de eigenaar ervan geregeld voor de uitdaging om de kosten voor service, slijtage, banden en reparaties - in overeenstemming met de specificaties van de voertuigfabrikant - te bewaken en te controleren. Zelfs in een klein wagenpark gaat dit gepaard met een groot aantal facturen. Een vakinhoudelijk correcte controle van deze facturen vereist een omvangrijke technische basiskennis en exacte, betrouwbare voertuigspecifieke en fabrikantconforme gegevens.

Maar hoe kan een wagenparkeigenaar besparen op de controle van facturen?
Een groot gedeelte is reeds te vinden in de vrijgave van carrosserie-, reparatie- en onderhoudsopdrachten. Hier worden kostenramingen reeds in het kader van de vrijgave gedetailleerd gecontroleerd, waardoor niet alleen de werkplaats een bindende vrijgave ontvangt, voordat de reparatie begint, maar de wagenparkbeheerder een kostenraming ontvangt die met de werkplaats afgestemd is. Bij het reparatiemanagement van Schmitz Cargobull vindt dit proces plaats door de communicatie via het online-systeem, het Schmitz Cargobull Repair System.

Het Schmitz Cargobull Repair System (CRS) is een eigen ontwikkeling van Schmitz Cargobull Parts & Services. De lancering vond plaats na een tweejarige ontwikkelingstijd in mei 2010.
Inmiddels hebben 480 werkplaatsen uit negen landen meer dan 50.000 opdrachten afgerekend via het Schmitz Cargobull Repair System.

Voor vrijgegeven klanten en werkplaatsen is het Schmitz Cargobull Repair System 24/7 bereikbaar onder:
www.cargobull-serviceportal.deBij het Schmitz Cargobull Reparatiemanagement worden alle reparatiewerkzaamheden door officiële Schmitz Cargobull Service-Partner-werkplaatsen – of speciaal voor de afhandeling ingerichte werkplaatsen - via Schmitz Cargobull Parts &
Services met de klant afgerekend.

De systematische afhandeling van de opdracht met behulp van het Schmitz Cargobull Repair System zorgt ervoor dat klantspecifiek overeengekomen afrekeningscondities, zoals vaste prijzen voor onderhoud, richttijden, uurtarieven, materiaalkosten en vaste prijzen voor de uren en voorrijkosten bij pechhulp worden nagekomen.

Hetzelfde geldt voor andere afspraken zoals het facturatieadres, de betalingstermijnen, de factuurintervallen en de opbouw van de factuur. De uitvoering van de werkzaamheden door geauditeerde servicepartners biedt de beste garantie voor een hoge kwaliteit in de uitvoering van de werkzaamheden en het gebruik van originele onderdelen.

De basis voor de afrekening van de materiaalkosten is de klantspecifieke inkoopprijs bij Schmitz Cargobull Parts & Services, voor zover de werkplaats daar haar orginele onderdelen heeft ingekocht.


Schmitz Cargobull Reparatiemanagement – dit zijn uw voordelen:

Calculeerbare zekerheid
Het verminderen van geplande en onvoorziene kosten door te zorgen dat de afrekeningscondities worden nageleefd. (Automatische vergoeding van arbeidstijden, vastgelegde materiaalprijzen)
 

Tijdbesparing
Het verminderen van de variabele kosten/administratiekosten door factuurcontrole, -afhandeling & doorberekening via Schmitz Cargobull Parts & Services als centraal aanspreekpunt (Het is niet meer nodig een papieren factuur aan te maken)
 

Procesoptimalisatie
Het verminderen van de proceskosten door een Europa-dekkende afhandeling van reparaties, onderhoud & pechhulp voor het hele wagenpark


Documentatie en informatiestroom
- Inventarisatie van alle voertuigen in het wagenpark met aanvullende informatie (uitrusting, gepland onderhoud, wettelijke inspecties & keuringen enz.)
- Levering van alle noodzakelijke informatie (documenten, foto's....) als voorwaarde voor de vrijgave van reparatie-opdrachten. Omvangrijke logische controles binnen de software voorkomen invoerfouten.

Kostentransparantie
Kostenregistratie op basis van kostentypes met altijd uitgebreide actuele informatie over de  voertuigen, hun status en historie


Klantspecifieke afhandeling van reparatie- en onderhoudsopdrachten tegen de overeengekomen condities.

Diensten-/leveringsoverzicht

 • Facturencontrole, factuurafhandeling & doorberekening via Schmitz Cargobull Parts & Services
 • Landspecifieke uurtarieven; evt. speciale servicecontractstatus voor individuele topwerkplaatsen die zeer frequent worden gebruikt
 • Europe-dekkende afhandeling van reparaties, onderhoud en pechhulp voor het hele wagenpark (onafhankelijk van het fabrikaat) via het Schmitz Cargobull Repair System
 • Binnen heel Europa uniforme richt- en materiaalprijzen
 • Pay-Per-Use (betaling van de daadwerkelijke kosten per geval)
 • Vaste pechhulpkosten
 • Optimaal gebruik van onderdelengaranties
 • Snelle informatie over inkoopvoordelen door acties van Schmitz Cargobull Parts & Services
 • Vervallen van de garantieafhandeling voor Schmitz Cargobull-voertuigen (verloopt via het Schmitz Cargobull Repair System)
 • Steeds actuele, omvangrijke informatie over de voertuigen, hun status en historie
 • Geautomatiseerde vastlegging van afspraken en afspraakinfo aan bevoegde medewerkers en werkplaatsen
 • Optie: Afhandeling in eigen werkplaatsen zonder afrekening via Schmitz Cargobull Parts & Services