Service-partner wereld

Service-partner wereld

Welkom in het Service Partner gedeelte, waar u alle informatie vindt over afhandeling van de garantie, technische ondersteuning, het Cargobull Reparatiesysteem en de reserveonderdelen.
Schmitz Cargobull services
In het kader van de contractuele samenwerking kunt u als servicepartner trailers met garantieclaims van Schmitz Cargobull-klanten accepteren en repareren. De afhandeling vindt plaats volgens gestandaardiseerde specificaties. Let op het volgende:
Bepaling van de garantieperiode
Bepalen of de garantieclaim van de klant gerechtvaardigd is of dat het defecte slijtageonderdelen of schade door geweld betreft
Voordat u begint met de reparatie, moet de garantieclaim worden ingediend bij de klantenservice

Hier in het downloadgedeelte vindt u het garantieaanvraagformulier onder de basisinformatie:


Wanneer er reparaties nodig zijn, staat de werkplaats vaak voor de taak om snel de juiste onderdelen te vinden voor de reparatie van een trailer. Schmitz Cargobull heeft hiervoor een systeem ontwikkeld, het EPOS = Electronical Parts Documentation and Ordering System.
Onderdelen kunnen niet alleen snel worden geïdentificeerd, maar kunnen ook direct in het winkelmandje worden geplaatst en met een muisklik worden besteld.

Het Schmitz Cargobull Online Reparatiesysteem staat in het serviceportaal tot uw beschikking voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en inspecties die u uitvoert aan trailers met een volledig servicecontract.

Alle voertuigen van klanten met een volledig servicecontract staan daar vermeld met aanvullende informatie over de uitrusting van de trailer, evenals het noodzakelijke, verwachte onderhoud en de wettelijke keuringen.

Nog niet geactiveerd voor het Cargobull Reparatiesysteem?
Neem dan contact met ons op via: fullservice@cargobull.com

Bent u geïnteresseerd in een servicepartnerschap met Schmitz Cargobull?
Wij stellen de volgende eisen aan onze geautoriseerde werkplaatsen:

Werkplaatsuitrusting, mogelijkheden en kwaliteit volgens de eisen van Schmitz Cargobull
Gekwalificeerd werkplaatspersoneel met de bereidheid om zich voortdurend te laten bijscholen
Zorgen voor een gekwalificeerde 24/7 pechhulp
Identificatie met de producten en diensten van Schmitz Cargobull "Corporate Identity\"
Interne kwaliteitsmanagement en SCB QM-auditbereidheid
Gebruik van het Cargobull-serviceportaal met de systemen van Schmitz Cargobull

In detail betekent dit de bereidheid om te investeren voor:
Werknemersopleiding: Eerste en voortgezette opleidingen van Schmitz Cargobull op het gebied van verwerking en technische producttraining
Knorr und Wabco EBS diagnose in de nieuwste versie - hardware / software / opgeleid personeel
Eerste voorraad reserveonderdelen en hun updates
Gereedschappen en software en hun updates
CI-Reclame

Met betrekking tot de transportkoelmachine zijn er nog steeds landspecifieke eisen voor de elektrotechniek en de koeltechniek.

Aanmelding bij ASM-EU.Support@cargbull.com met bijgevoegd ingevuld formulier.

 • Hoe krijgt een werkplaats de vrijgave voor het Cargobull Reparatiesysteem?
  Alleen onze servicepartners die met ons een werkplaatscontract hebben afgesloten, ontvangen een activering voor het Cargobull Reparatiesysteem.
  Contact: E-mail: fullserivce@cargobull.com
 • Waar en hoe kan ik een garantie-aanvraag indienen?
  Als u een garantieaanvraag voor een trailer wilt indienen, neem dan contact op met de centrale klantenservice op CWCM@cargobull.com
 • Hoe en waar kan ik me inschrijven voor werkplaatstrainingen en welke zijn er beschikbaar?
  Informatie over onze werkplaatstrainingen kunt u opvragen bij
  Tel. Nr.: 0049 2558 81 2818
  E-mail: SPTraining@cargobull.com
 • Waar kan ik reserveonderdelen bestellen?
  Reserveonderdelen kunt u bestellen in onze webwinkel in het serviceportaal:
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  In het gedeelte "Trailer Parts Online"
 • Waar kan ik CI "Corporate Identity" materiaal voor servicepartners krijgen?
  www.cargobull-fanshop.de
  Als u geen inloggegevens voor de shop heeft, schrijf dan een e-mail naar ASM-EU.Support@cargobull.com.
 • Hoe krijg ik hulp bij technische vragen over service of reparatie?
  Tijdens onze openingstijden is er een "Technical Service Hotline" beschikbaar voor alle technische vragen :
  Trailer: +49 2558 81 2888 of sp@cargobull.com
  Koelmachine: +49 2558 81 2588 of transportkaeltemaschine@cargobull.com
  Buiten kantooruren staat in het geval van pech de Cargobull Euroservice onder nummer 00800 24 227 462 855 ter beschikking.
 • Hoe vind ik de nieuwste onderhouds- & reparatiehandleidingen?
  U kunt de service- en reparatie-instructies vinden in ons Cargobull-serviceportaal
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  In de categorie "Diensten" - Download - Download Reparatie-instructies
 • Waar kan ik de benodigde software-updates vinden, bijvoorbeeld voor de diagnostiek?
  U kunt software voor diagnostiek vinden in ons Cargobull Serviceportaal.
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  In de categorie "Diensten" - Download - Diagnostische software
 • Waar kan ik remparameters vinden voor het kalibreren van een rem?
  Remparameters vindt u in ons Cargobull-serviceportaal
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  In de categorie "Diensten" - Download - Download remparameters
 • Welk gereedschap kan ik lenen en waar kan ik het aanvragen?
  Er is een flyer over het gereedschap dat kan worden geleend via Cargobull Parts & Services GmbH.
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  In de categorie "Diensten" - Download - basisinformatie
 • Wijziging van bedrijfsgegevens / contactpersonen in het bedrijf. Wie moet ik informeren?
  Als u uw bedrijfsgegevens of contactpersonen wijzigt, informeer dan uw verantwoordelijke After Sales Manager of schrijf een e-mail naar
  ASM-Eu.Support@cargobull.com