Papir

Papirtransport
Optimal vektfordeling og pålitelig lastsikring. Det handler om at godset blir leveret sikkert og på best mulig måte. Våre trailere til S.CS PAPER oppfyller uten tvil disse krav, nettopp fordi bunnkonstruksjonen er utviklet med gjennomgående perforerte stålskinner som gir en spesiell lastesikringsteknikk som er tilpasset og modifisert papirtransport. Gjennomgående hullsurring i kantrammen, som gjør det mulig å surre fast fra alle posisjoner, gir fleksibilitet i forhold til plassering.