Platform Trailere

Presenningstrailere
Ditt Universalkjøretøy tilpasset til å klare store belastninger.
Overalt hvor forholdene gjør det vanskelig å komme fram med godset i god behold, er presseningstraileren S.PR traileren sikker og til at stole på. En trailer med flere gode sider