Om oss

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Germany
Telefon: +49 (2558) 81-0
Telefax: +49 (2558) 81-500

 

Chairman of the Supervisory Board: Dirk Hoffmann

 

Registered office: Altenberge
Steinfurt County Court: HRB 3009
VAT ID Number: DE 124377621

 

Management Board:

  • Andreas Schmitz (Vorsitzender)
  • Boris Billich
  • Andreas Busacker
  • Michael Grund
  • Roland Klement


Please send any queries you may have to the following address:

Schmitz Cargobull AG
Unternehmenskommunikation  (Corporate Communications)
Friedhelm Schuldt
Bahnhofstr. 22
D-48612 Horstmar
E-Mail: info@cargobull.com

Konsept, utførelse og design:
deltacity.NET
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Am Biederlackturm 2
D-48282 Emsdetten
E-Mail: info@deltacity.NET
Web: www.deltacity.NET

Opphavsrett

Forbeholdt alle rettigheter. Alle tekster, bilder, grafikker, lyd-, video- og animasjonsdata er underlagt opphavsretten og beskyttet av åndsverksloven. Det er forbudt å kopiere våre data til kommersielt bruk, forandre på eller ta i bruk på andre web-sider. Schmitz Cargobulls internet sider inneholder flere bilder som er underlagt opphavsretten til andre personer.

Varemerker

Alle fabrikater og varemerker referert til på vår web side, inkludert de som er beskyttet på annen måte, er uten forbehold underlagt varemerkets gjeldende bestemmelser og eierrettighetene til de respektive registrerte eiere.

Forhandlergaranti

Innholdet og spesielt eventuelt beskrevne betingelser for forhandlergaranti på disse sidene har blitt omhyggelig bearbeidet og kontrollert. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at i enkelte land, eller i tilfeller der produktet utsettes for en annen enn normal belastningsgrad, kun tilsvarende tilpassede forhandlergarantibestemmelser gjelder. Schmitz Cargobull AG overtar imidlertid ingen forhandlergaranti for den forelagte informasjonens aktualitet, riktighet, fullstendighet eller kvalitet.

Erstatningskrav som rettes mot Schmitz Cargobull AG på grunn av skader av materiell eller ideell art, som er forårsaket gjennom nyttiggjørelse eller ikke-nyttiggjørelse av den forelagte informasjonen eller gjennom feilaktig eller ufullstendig informasjon, utelukkes prinsipielt såfremt det fra Schmitz Cargobull AG sin side ikke foreligger beviselig overlagt eller grov uaktsom skyld.

Schmitz Cargobull AG forbeholder seg uttrykkelig retten til uten varsel å endre, supplere, slette deler av sidene eller det totale tilbudet, eller å innstille offentliggjøringen av dem.

Referanser og linker til andre web sider

Selv om Schmitz Cargobull direkte eller indirekte refererer til andre web sider (links) er ikke Schmitz Cargobull AG ansvarlig for innhold, tilgjengelighet eller sannhetsverdien av presenterte fakta til andre hyperlinks, deres service, linker eller annonser. Schmitz Cargobull er ikke ansvarlig for lovstridig, ukorrekt eller mangelfullt innhold og spesielt ikke for skade forårsaket av bruk eller ikke bruk av informasjon fremsatt på de linkede sidene.

Bruk av og utgivelse av personlige data

Schmitz Cargobull AG anvender dine personlige data til teknisk administrering av denne web siden og statistisk evaluering. Vi bruker denne tekniske datatilgang med det formål å oppgradere web sidens brukervennlighet, innhold og spore potensielle tekniske problemer.
Schmitz Cargobull AG gir ikke dine personlige data til utenforstående uten ditt samtykke.

Collecting and processing personal data

When you visit our web site, our web servers store the name of your internet service provider (or IP address), the web site from which you're visiting us, the pages that you view on our web site, information on the internet browser and operating system used, as well as the date and duration of your visit by default. Any other personal data is only then stored if you disclose such yourself, e.g. during registration, in a survey or an enquiry.

Use and disclosure of personal data and its specific purpose

Schmitz Cargobull AG uses your personal data to technically administrate this web site and statistically evaluate its use. We use this technical access data to continually improve the attractiveness and user-friendliness of our web site and its contents and to recognise potential technical problems for our internet presence.
Schmitz Cargobull AG does not disclose your personal data that has been collected by us to third parties without your express consent.

Cookies

For å gjøre dine besøk på vår web side så bekvem som mulig har vi brukt såkalt session cookie. Session cookie er brukt kun til det formål å lagre ditt valg av språk på vår web side under ditt besøk. Denne cookie fjernes straks du forlater our Schmitz Cargobull AGs web side.

Linker til andre internet sider

Schmitz Cargobull AGs internet presentasjon inneholder linker til andre web sider. vennligst bemerk at Schmitz Cargobull AG ikke er ansvarlig for disse sidenes reglement for personvern eller innhold.
Vi anbefaler alle internet brukere til å sjekke sidenes regelverk når de forlater Schmitz Cargobull AGs web side.

Sikkerhet

Schmitz Cargobull AG har brukt tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger mot tilfeldig eller overlagt manipulasjon, tap, skade eller tilgang av uautoriserte utenforstående. Våre sikkerhetsforanstaltninger er kontinuerlig oppgradert i forhold til teknisk nyvinning.

Rett på tilgang

På forespørsel fra advokat vil Schmitz Cargobull umiddelbart opplyse om, og i tilfelle hvilke, av dine personlige data vi har lagret.

Rettsgyldighet

Denne ansvarsfraskrivelse er å anses som en del av materialet tilgjengelig på web siden forbundet til denne side. Så fremt ikke deler av denne tekst eller tekstens individuelle ord bryter med gjeldende lovgivning vil dokumentet forbli upåvirket i forhold til innhold og gyldighet.