Immobiliser

  • Stoppfunksjonen forhindrer at kjøretøyet beveger seg når det ikke skal
  • Stoppfunksjonen aktiviseres  i frakoblet/parkert tilstand ved å taste en PIN kode (4 sifre) på TIS (=SmartBoard)
  • Bremser er på, uavhengig av dobbelventil
  • Stoppfunksjonen deaktiviseres først når PIN kode reinntastes.