Ryggesensor

Den elektronisk supersoniske ryggesensor (Rampe Tilnærmings System) er videreutviklet til også å forhindre skader i forbindelse med innkjøring til rampe. Systemet er i stand til å angi eksakt avstand mellom bil og rampe.

Ryggesensor:
Ny rampe-tilnærmings hjelp.


 

Ved rygging gir ryggesensoren sjåføren informasjon om gjenstående manøvreringsplass via visuelle signaler og lydsignaler. Hyppigheten mellom signalene øker i takt med at avstanden minsker. De ultrasoniske sensorene i systemet er plassert og beskyttet i hjørnet på støtfanger.  

Ryggesensor - Ny Rampe-tilnærmings Hjelp
Automatisk nedbremsning når du nærmer deg rampen gir bedre sikkerhet.

Visualiser distanse til hindring via:

  • Blinkende lys
  • Lyd signal
  • Automatisk nedbremsing