RSS-Feed

Alltid up-to-date

Med RSS Feed fra Schmitz Cargobull blir du oppdatert om alle fornyelser og avtaler, umiddelbart etter publisering. Det er ikke lenger nødvendig å besøke vår web side regulært. Det er opp til deg hvor lenge du vil bruke vår service og du binder deg ikke til et abonnement.

Bruk av en RSS-Reader gjør det lettere å administrere og lese RSS Feeds. Det nærmeste det kan sammenlignes med er et E-mail program, da det fungerer på samme måte. All presseinformasjon vedrørende vårt firma får du sendt direkte inn i Reader.  Det er mulig å videresende informasjon til andre interresserte. Likt med E-mails kan de meddelelser du finner viktig markeres, grupperes, arrangeres i mapper og lagres.  
Mange E-mail programmer og browsere har allerede Feedreader funksjonen, eller den såkalte dynamic bookmark, integrert.

Hvordan kan jeg tilmelde meg til RSS Feed?
Klikk på RSS-knappen i adresselisten i din browser. Hvis du har satt Reader som standardprogram for åpning av RSS filer åpnes det automatisk og du vil få beskjed om å bekrefte tilmeldelsen. Hvis ikke vil en ny side åpnes i din browser hvor du kan velge din RSS Reader.  Ved åpning av RSS Reader kan du tilmelde deg Feed.
Hvis du bruker en browser so ikke kan romme RSS (f.eks. Internet Explorer 6.x), kopier en av følgende stier, klikk inn din RSS Reader på f.eks. "New Subscription" og kopier den ønskede adresse inn i dialogfeltet som åpnes.
 
Tilmeld nyheter:
http://feeds2.feedburner.com/cargobull/en/press
Tilmeld avtaler:
http://feeds2.feedburner.com/cargobull/en/events
Tilmeld nyheter og avtaler:
http://feeds2.feedburner.com/cargobull/en


Et utvalg av RSS Readers

For Windows operating systems

For Mac OS X

For Linux

Platform independent Online Reader

Hva er en RSS Feed?
RSS er et filformat basert på XML og, bl.a., er forkortelsen for Really Simple Syndication (acc. to Version 2.0). Klienten, her RSS Reader, sender forespørsler om oppdatering til serveren på regulær basis. RSS er tilgjengelig i forskjellige versjoner som behandles av (omtrent) alle RSS Readers. I tillegg til RSS, finnes også Atom formatet som ikke er kompatibelt med RSS standarden. Dog, formatet kan konverteres i begge retninger.