Schmitz Cargobull Kjøleanlegg

Mere effektiv og pålitelig transport av kjøle-/frysegods.

Visjon:
En komplett løsning til transport av temperatur kontrollerte transporter - fra én enkelt leverandør – det er en løsning som kommer våre kunder til gode: Sikkerhet, effektivitet og vedvarende lave TCO (Total Costs of Owernership). Én kontaktperson, ét proffesjonelt verksted, ét samlet servicenett i hele Europa – og det gjelder for alle komponenter som er en del av S.KO COOL pakken. Det betyr mindre stress og større fleksibilitet for brukeren. Med konstant kontroll av systemkomponentene via TrailerTelematik og central overvåkning, samt styring av serviceytelsene, får våre kunder det maksimale utbytte av deres investering.

Løsning:Kjøleanlegget, som vi selv har utviklet, er på forkant med teknologien og har dermed satt seg selv i høysetet. Med et  Schmitz Cargobull Kjøleanlegg  kjøleanlegg har du totalløsningen sammen med solide trailere, hvor sikkerheten er i topp og serviceytelser som passer dine behov og ønsker.Fordelene ved Schmitz Cargobull Kjøleanlegget:

  • Presis og nøyaktig temperatur i hele kjølekassen med lavt utsving
  • Fremragende økonomi ved høy kjølekapasitet gjennem effektiv motorstyring.
  • Høy kjølekapasitet til hurtig nedkjøling.
  • Den bedste kapasitet som finnes på markedet pga. de korte avbrytelser av kjølingen i forbindelse med avriming
  • 50 % færre avrimingsperioder da fordamperen er designet så den ikke iser til.
  • Robust industrimotor med intelligent trinnløs regulering av hastigheten samt kompressor med cylinder deaktivering og derved et lavt brennstofforbruk.
  • Større driftssikkerhet og styrbarhet gjennom elektronisk styring
  • Lengre serviceintervaller pga. større dimensjoner på slitasjedeler 
Mere effektiv og pålitelig transport av kjøle-/frysegods.