Sikring av last

Umulig uten - å sikre last bør gjøres enklere

I følge Tysklands statlige transportforbund fraktet tyske lastebiler i 2011 totalt 3 milliarder tonn varer. Hva statistikkene i Tyskland derimot ikke nevner er at ikke ett tonn av disse varene ville ha nådd sin destinasjon uten en sjåfør.  

Schmitz Cargobull bygger trailere for praktisk talt all slags transport. Derfor er vi en del av systemet "Frakt på veien". Som sjåfør bidrar du i stor grad til å sikre at dette systemet fungerer.

Nettopp derfor er du også pålagt et stort ansvar. Uten din ekspertise og viten om korrekt sikring av last ville trafikkbildet vært farlig.

I en nødsituasjon kan korrekt sikring av last redde ditt liv – og livene til andre i trafikken. Denne brosjyren er laget med den hensikt å tilby informasjon og råd omkring sikring av last, reglementet og korrekte lastesikrings metoder. Du får også noen praktiske tips med på veien.

Securing loads prevents damage and injury