Temperert gods

Kjøletrailere
Toppteknologi til transport av gods med tilpasset temperatur, f.eks. ferskvare- og kjøletransport

  • Merverdi til ditt firma: Fremstilling av køretøy av høyeste kvalitet
  • Selvbærende skapoppbygninger av dampdiffusjonstette FERROPLAST paneler
  • Høy isoleringsevne og energiriktig kjøling via optimert og optimal luftsirkulasjon
  • Fleksibelt modulsystem til din kjøretøyskonfigurasjon
  • Omfattende program til funksjonsorienterete utstyrsløsninger
  • ROTOS akselaggregat med komplett standard av sikkerhedsforanstaltninger