Trailer Telematics

I takt med at det europeiske og aiatiske marked vokser, stiger etterspørselen på internasjonale varer. I dag er det flere underleverandører innvolvert i framstillingen av et produkt. Det igjen medfører et økende behov for transport av halvfabrikata av enhver art.
Transporttjenester til attraktiv pris og høy kvalitet er derfor viktigere enn noen gang og utgjør en vesentlig faktor i konkurransen mellom transportbedrifter.

De høye kravene kan kun oppfylles ved hjelp av differensiert informasjonsteknikk; det samlende begrep er Telematics. Telematics systems dekker alt fra satelittunderstøttende navigasjonssystemer til mobil datakommunikasjon.

En avgjørende faktor er en transparent transportkjede, hvor både sjåfør, speditør og kunde mottar informasjon fortløpende.

Schmitz Cargobull Telematics holder deg informert om din trailer.

Våre telematics partnere: