Imobilizare

  • Funcția de imobilizare furnizează protecție împotriva deplasării neautorizate a vehiculului
  • Funcția de imobilizare se activează înainte de decuplare/parcare prin introducerea unui cod PIN (4 cifre) pe TIS (=Smartboard)
  • Frânele cu arc sunt angrenate independent de supapa dublă de evacuare
  • Funcția de imobilizare nu se dezactivează până ce PIN-ul nu se introduce din nou. Apoi vehiculul poate fi deplasat.