Brojke & činjenice

Ljudstvo
Podrška i dalje usavršavanje zaposlenih su garant dugoročnog uspeha kompanije i stoga su veoma bitni. Ni tokom perioda smanjenog obima posla naši zaposleni nisu uskraćivani po pitanju usavršavanja i daljeg obrazovanja.

 

 

Pošaljite stranicu:
 • Razvoj osoblje
  Schmitz Cargobull AG
  • 07/08 Actual
  • 08/09 Actual
  • 09/10 Actual
  • 10/11 Actual
  • 11/12 Actual
  • 12/13 Actual
  • 13/14 Actual
  • 14/15 Actual
  • 15/16 Actual
  • 16/17 Actual
  • 17/18 Actual
  • 18/19 Actual
  Pošaljite stranicu:
 • Promet u milionima eura
  Cilj: Vodeće preduzeće u Evropi
  • 07/08 Actual
  • 08/09 Actual
  • 09/10 Actual
  • 10/11 Actual
  • 11/12 Actual
  • 12/13 Actual
  • 13/14 Actual
  • 14/15 Actual
  • 15/16 Actual
  • 16/17 Actual
  • 17/18 Actual
  • 18/19 Actual
  Pošaljite stranicu:
 • Investicije u milionima evra
  Schmitz Cargobull AG
  • 06/07 Actual
  • 07/08 Actual
  • 08/09 Actual
  • 09/10 Actual
  • 10/11 Actual
  • 11/12 Actual
  • 12/13 Actual
  • 13/14 Actual
  • 14/15 Actual
  • 15/16 Actual
  • 16/17 Actual
  • 17/18 Actual
  • 18/19 Actual