Istorija

Istorija naše kompanije:

  • 1892  Osnivanje od strane gospodina Franz Heinricha Schmitza u gradu Altenberg (D)
  • 1935  Izrada prvih poluprikolica i sandučara (D)
  • 1969  Ekspanzija i osnivanje fabrike u gradu Vreden (D)
  • 1978  Otvaranje izvozne divizije TRAILER ENGINEERING u gradu Zug (CH)
  • 1980  Izgradnja novog pogona u gradu Altenberge (D) i u Berlinu (D)
  • 1991  Preuzimanje pogona Harelaw (GB)
  • 1997  Osnivanje pogona Schmitz-Gotha (D)
  • 1999  Koncept satelita, pogoni: Toddin (D), Panevžys (LT), Harelaw (GB)
  • 2002  Pogon Zaragoza (E)