W.KO izmenljive sanduk nadgradnje

Racionalni sistem izmene

Izmenljive sanduk nadgradnje nisu samo savršene jedinice za intermodalni saobraćaj sa velikim udelom transporta železnicom. Lake izmene i kratka vremena čekanja omogućavaju redovno visoko iskorišćenje Vaših vozila. U pogledu dugoročne sigurnosti po pitanju investicija ne pravite nikakav kompromis sa izmenljivim sanduk nadgradnjama od Schmitz Cargobull.

Sa našim izmenljivim sanduk nadgradnjama koristite ekonomske prednosti FERROPLAST nadgradnji sa NX17 penom i u Vašem saobraćaju sa prikolicama za izmenljive nadgradnje. Pri tome ne postoji razlika kada je u pitanju kombinovani saobraćaj železnicom ili transport kamionima. Dug vek trajanja sa konstantno dobrom izolacijom, koja savršeno štiti Vaš tovar od spoljašnjih uticaja i osobine koje sprečavaju obijanje, se jednostavno isplate. Našim modularnim sistemom nećete imati nikakve probleme sa opremom za transport rashlađene ili sveže robe, kurirske, ekspresne i poštanske usluge, kao i sa logistikom merenja. Na raspolaganju su i uređaji za hlađenje koji su integrisani u okviru sanduka, rolo vrata odobrena za upotrebu u transportu železnicom, sistemi za osiguranje tereta i sistemi za transport na dva nivoa ili specijalni ugradni elementi.

Prednosti u pregledu:

  • Visok kvalitet transporta za suvu robu, rashlađenu i svežu robu
  • Sa niskim troškovima održavanja tokom radnog veka zahvaljujući FERROPLAST Thermo Technology
  • Modularni sistem za opremu u zavisnosti od namene
  • Visoka raspoloživost, lako čišćenje, minimalni zahtevi po pitanju održavanja
  • Veoma uzorno lake opravke u slučaju nastanka oštećenja
Izmenljive sanduk nadgradnje nisu samo savršene jedinice za intermodalni saobraćaj sa velikim udelom transporta železnicom. Lake izmene i kratka vremena čekanja omogućavaju redovno visoko iskorišćenje Vaših vozila. U pogledu dugoročne sigurnosti po pitanju investicija ne pravite nikakav kompromis sa izmenljivim sanduk nadgradnjama od Schmitz Cargobull.Izmenljive sanduk nadgradnje nisu samo savršene jedinice za intermodalni saobraćaj sa velikim udelom transporta železnicom. Lake izmene i kratka vremena čekanja omogućavaju redovno visoko iskorišćenje Vaših vozila. U pogledu dugoročne sigurnosti po pitanju investicija ne pravite nikakav kompromis sa izmenljivim sanduk nadgradnjama od Schmitz Cargobull.Schmitz Cargobull vozna postolja za izmenljive sanduk nadgradnje Z.WF su izrađene sa osovinama u sredini...... Vozna postolja A.WF sa okretnom osovinom

1/2. Izmenljive sanduk nadgradnje nisu samo savršene jedinice za intermodalni saobraćaj sa velikim udelom transporta železnicom. Lake izmene i kratka vremena čekanja omogućavaju redovno visoko iskorišćenje Vaših vozila. U pogledu dugoročne sigurnosti po pitanju investicija ne pravite nikakav kompromis sa izmenljivim sanduk nadgradnjama od Schmitz Cargobull.
3. Schmitz Cargobull vozna postolja za izmenljive sanduk nadgradnje Z.WF su izrađene sa osovinama u sredini...
4. ... Vozna postolja A.WF sa okretnom osovinom