Kamion sa sanduk nadgradnjom - vučni voz sa prikolicom sa prolazom

M.KO 7.7 FP 25

Vučnim vozovima sa prolazom za distribuciju robe moguće je lako kombinovati kapacitete tovara i po potrebi moguće ih je razdeliti. Ovaj benefit Vam omogućava fleksibilnu upotrebu nosioca poslova u logistici rashlađene i sveže robe, kao i u generalnom transportu.

  • Svetla dužina nadgradnje oko 7.700 mm
  • Svetla širina nadgradnje oko 2.480 mm
  • Svetla visina nadgradnje oko 2.300 mm
  • Korisna dužina nadgradnje oko 7.700 mm
  • Utovarna visina nenatovarena oko 1.253 mm
M.KO 7.7 FP 25