Sanduk nadgradnja za kamione

M.KO EXPRESS

Sanduka nadgradnje sa kamione sa lako izoliranom FERROPLAST nadgradnjom i debljinom stranica od 30 mm

Tri standardne unutrašnje dužine:

 • FP 6.500 mm
 • FP 7.700 mm
 • 8.200 mm

Paneli debljine:

 • Čeona stranica FP 50
 • Bočne stranice FP 30
 • Krov FP30
 • Zadnja vrata FP 25
 • Pločasti drveni pod 28 mm

Izolacija:

 • FERROPLAST FP30 nadgradnja poseduje u ovoj seriji dobre izolacione osobine.
 • Pod je sastavljen od 28 mm drvenih ploča.
 • Stranice koje sprečavaju obijanje od FERROPLAST FP 30 otpornog na vremenske uslove omogućavaju transport vrednih tovara, koji moraju biti na suvom i zaštićeni od neovlašćenog pristupa tokom transporta.
M.KO FP 25 Sanduk nadgradnja za kamione