M.KO vozila sa prolazom i distribuciju robe

Za fleksibilno upravljanje kapacitetima

Nezavisno od toga koji su prioriteti voznog parka Vašeg preduzeća: Mi Vam isporučujemo efikasna motorna vozila sa sanduk nadgradnjama za rashlađenu i suvu robu sa teretnim motornim vozilima svih poznatih proizvođača kamiona, kao i kompletne vučne vozove sa poluprikolicama sa prolazom i distribuciju robe po Vašim zahtevima.

Vučnim vozovima sa prolazom za distribuciju robe moguće je lako kombinovati kapacitete tovara i po potrebi moguće ih je razdeliti. Ovaj benefit Vam omogućava fleksibilnu upotrebu nosioca poslova u logistici rashlađene i sveže robe, kao i kod generalnog transporta. Pomoću Schmitz Cargobull modularnog sistema možete da konfigurišete vozila po meri: Mesta za do 38 euro paleta, prolaznost viljuškara celom dužinom ili nadgradnje sa klizno sklapajućom stranicom za motorna vozila i prikolice su samo neki primeri. Kvalitet transporta i nivo sigurnosti novih FERROPLAST sanduka u svakom slučaju pružaju garanciju zadovoljstva klijentima.

Prednosti u pregledu:

  • Do 38 euro paleta na jednom nivou
  • Puna fleksibilnost uz pomoć podizne platforme sa prolazom ispod
  • Motorna vozila i prikolice sa sanduk nadgradnjom sa klizno sklapajućom stranicom
  • Opcija sa prolazom za prolaz viljuškara celom dužinom od 5,5 t do 7,1 t osovinskog opterećenja
  • Brzo, higijensko besprekorno čišćenje
Mi Vam isporučujemo efikasna motorna vozila sa sanduk nadgradnjama za rashlađenu i suvu robu sa teretnim motornim vozilima svih poznatih proizvođača kamiona, kao i kompletne vučne vozove sa poluprikolicama sa prolazom i distribuciju robe po Vašim zahtevima.Potpuno ekonomičnost prostora - i kod zamena paleta: Schmitz Cargobull A.KO sa sandukom za palete.Kombinacija od kamiona sa sanduk nadgradnjom i prikolicom obezbeđuje mesta za do 38 paleta - i po zahtevu postoji mogućnost isporuke sa opremom za transport na dva nivoa.

1. Mi Vam isporučujemo efikasna motorna vozila sa sanduk nadgradnjama za rashlađenu i suvu robu sa teretnim motornim vozilima svih poznatih proizvođača kamiona, kao i kompletne vučne vozove sa poluprikolicama sa prolazom i distribuciju robe po Vašim zahtevima.
2. Potpuno ekonomičnost prostora - i kod zamena paleta: Schmitz Cargobull A.KO sa sandukom za palete.
3. Kombinacija od kamiona sa sanduk nadgradnjom i prikolicom obezbeđuje mesta za do 38 paleta - i po zahtevu postoji mogućnost isporuke sa opremom za transport na dva nivoa.

Preuzimanje