Sanduk poluprikolica sa klizno sklapajućom stranicom

Kombinujte prednosti sanduka i poluprikolice sa ceradom.

Verzije sanduka sa klizno sklapajućom stranicom za transport rashlađene i suve robe imaju jasne prednosti: Visoka fleksibilnost za različite povratne tovara smanjuje udeo praznih povratnih vožnji i uvećava rezultate prevoza.

 

Tovarni prostro naših vozila sa sa klizno sklapajućom stranicom je poprečno tako dobro pristupačan kao kod prikolica sa ceradom. Kvalitet transporta i sigurnost odgovaraju standardu koji pruža FERROPLAST sanduk. Sa bočnom utovarnom širinom sanduk poluprikolice od 13.314 mm i utovarnom visinom od 2.547 mm moguće je bez bilo kakvih problema smestiti i duge komade tovare. Za delimične istovare moguće je otvoriti i pojedinačna vrata klizno sklapajuće stranice. I osiguranje tovara je ubedljivo: Sanduk i vodoravne sigurnosne šipke ispunjavaju standarde VDI 2700, DIN EN 12642 (Code XL) i Daimler smernicu 9.5. Time su pokriveni svi zadaci generalnog transporta, bez mogućnosti bilo kakve žalbe.


S.KO EXPRESS/COOL sa klizno sklapajućom stranicom – Prednosti u pregledu

  • FERROPLAST sanduci u verziji za rashlađenu i suvu robu
  • Fleksibilno za sav generalni transport
  • 13.314 mm kontinuirana bočna utovarna širina
  • Efikasni delimični istovar pojedinačnim otvaranjem vrata klizno sklapajuće stranice
  • Obimna sertifikovana oprema za osiguravanje tovara

 

2. Univerzalno rešenje za racionalnu ekspres logistiku od prikolica sa klizno sklapajućim stranicama za duge teretna vozila...

3. ...sve do sanduk nadgradnji za kamione sa klizno sklapajućim stranicama sa opcionalnom podiznom platformom.

Curtainsider, Ferroplast, freight items, folding wall door, refrigerated, dry freightUniverzalno rešenje za racionalnu ekspres logistiku od prikolica sa klizno sklapajućim stranicama za duge teretna vozila......sve do sanduk nadgradnji za kamione sa klizno sklapajućim stranicama sa opcionalnom podiznom platformom.