Vučni voz sa prikolicom sa prolazom

Z.KO 8.1 FP 25

Vučnim vozovima sa prolazom za distribuciju robe moguće je lako kombinovati kapacitete tovara i po potrebi moguće ih je razdeliti. Ovaj benefit Vam omogućava fleksibilnu upotrebu nosioca poslova u logistici rashlađene i sveže robe, kao i u generalnom transportu.

  • Svetla dužina nadgradnje oko 8.100 mm
  • Svetla širina nadgradnje oko 2.480 mm
  • Svetla visina nadgradnje oko 2.300 mm
  • Korisna dužina nadgradnje oko 8.100 mm
  • Utovarna visina nenatovarena oko 1.247 mm
Z.KO 8.1 FP 25  - Prikolice - Nova vozila - Sandučari - Prikolice sa sanduk nadgradnjom