Sanduk prikolice sa centralno postavljenim osovinama

Z.KO

Prikolice sa sanduk nadgradnjom i centralno postavljenim osovinama su komforna dopuna za kamione. Umesto upravljanja sa dve okretne tačke kod ranžiranja, kod Z.KO prikolicom upravljanje je svedeno na samo jednu okretnu tačku. Nadgradnja od FERROPLAST-a može se pripremiti za sve vrste rashladnih agregata. Opremljena sa ROTOS osovinom Vi ste u pogledu učinka i održavanja na sigurnom putu.

Central axis reefer trailer, motor vehicle, FERROPLAST(R), ROTOS(R)