Izjava o zaštiti podataka

Dobro došli na web stranicu Schmitz Cargobull AG. Zaštita Vaših ličnih podataka kao i pravedena i transparentna obrada podataka su naravno važan predmet za nas. U daljem tekstu želimo da Vam stavimo na raspolaganje informacije, koje su Vam potrebne za proveru i ostvarivanje Vaših prava o zaštiti podataka.

1 Ko je odgovoran za zaštitu podataka?

Odgovoran je:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
E-mail:  info@cargobull.com

2 Kako mogu da kontaktiram nadležno lice za zaštitu podataka?

Naše nadležno lice za zaštitu podataka možete kontaktirati na:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Nadležno lice za zaštitu podataka
E-Mail: dataprotection@cargobull.com

3 U koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo Vaše lične podatke?

Kada surfate na našoj web stranici ili inače stupate u kontakt s nama, mi dobivamo lične podatke od Vas.

Uopšteno obrađujemo podatke na osnovu sledećih pravnih osnova: 

  • Kada nam date izričitu saglasnost (čl. 6 st. 1 a OUZP), npr. kada želite da Vas direktno kontaktiramo, abonirate naše novosti ili želite da dobijete reklamne ponude koje su Vama prilagođene.
  • Za ispunjenje naših ugovornih obveza (čl. 6 st. 1 b OUZP), npr. kada kupujete kod nas proizvode.
  • Kao preduzeće podliježemo različitim pravnim obvezama (čl. 6 st. 1 c OUZP). Mi smo npr. prema poreskom i trgovačkom pravu obvezni na čuvanje određenih dokumenata.
  • Pored toga obrađujemo podatke na osnovu našeg opravdanog interesa ili interesa trećih (čl. 6 st. 1 f OUZP). Ovde se ubrajaju između ostalog obrade podataka u svrhu direktne reklame, za podršku prodaji, za IT-sigurnost i borbu protiv prevara, kao i izradu pseudonimnih korisničkih profila za analizu i oblikovanje web stranice (Tracking) prema potrebi.Imate pravo da uložite prigovor na osnovu opravdanog interesa prema čl. 21 st. 1 OUZP. 
3.1 Obrada podataka na našoj web stranici

3.1.1 Uspostavljanje kontakta sa Schmitz Cargobull
Putem našeg kontaktnog formulara, naše e-mail adrese ili putem telefona možete da nam postavite pitanja i da nam prosledite obavesti. Mi obrađujemo Vaše podatke samo da bi na željeni način stupili u kontakt sa Vama i da bi obradili Vaš upit (pravna osnova je čl. 6 st. 1 li ili b OUZP).

3.1.2 Slanje naših novosti
Možete da se prijavite za naše novosti, da bi dobili informacije o aktuelnim ponudama, novostima proizvoda itd. Ovo može da obuhvati i ponude Schmitz Cargobull Grupacije.

Slanje reklamnog materijala na Vašu e-mail adresu u okviru naših novosti sledi samo onda kada ste saglasni sa upotrebom Vaše e-mail adrese. Naravno da u svako vreme možete da opozovete saglasnost za slanje novosti, tako što ćete da kliknete na link za odjavu u novostima ili ćete da nas obavestite o Vašoj želji za odjavom putem info@cargobull.com.

Za prijavu za naše novosti, koristimo tzv. Double-Opt-in-postupak. To znači, da Vam nakon Vaše prijave šaljemo jedan e-mail na navedenu e-mail-adresu, tako što od Vas zatražimo potvrdu, da želite slanje novosti. Pored toga pohranjujemo Vaše postavljene IP-adrese i vreme prijave i potvrde. Na taj način možemo da dokažemo Vašu prijavu i da razjasnimo eventualno zloupotrebu Vaših ličnih podataka od strane trećih lica.

3.1.3 Newsletter-Tracking
Da bi bolje razumeli kako se koriste naše novosti, analiziramo kod slanja novosti Vaše korisničko ponašanje. Za ovu analizu poslani e-mailovi sadrže tzv. web-beacons, koji se takođe zovu Tracking-Pixel. To su slikovne datoteke od jednog piksla, koje povezuju na našu web stranicu i tako nam omogućuju da analiziramo Vaše korisničko ponašanje. Ovo sledi samo upotrebom web-beacons, koji se raspoređuju Vašoj e-mail adresi i povezuju se sa vlastitim ID-om. Linkovi u novostima takođe sadrže iste.

Sa tako dobijenim podacima izrađujemo jedan korisnički profil, da bi Vam uredili novosti prema Vašim individualnim interesima. Pri tome prikupljamo podatke o tome kada čitate naše novosti, koje linkove klikate u njima i pratimo tako Vaše lične interese. Ove podatke povezujemo sa radnjama koje izvedete na našoj web stranici.

Ovom Trackingu možete da prigovorite u svako vreme, tako što ćete da kliknete na poseban link, koji je postavljen u svakom e-mailu. Informacije se pohranjuju toliko dugo dok ste abonirani za novosti. Nakon odjave pohranjujemo Vaše podatke čisto statistički i anonimno.

Jedan takav Tracking uz to nije moguć, kada u Vašem e-mail programu standardno deaktivišete prikaz slika. U tom slučaju novosti Vam se neće prikazati u potpunosti i eventualno nećete moći da koristite sve funkcije. Kada slike prikazujete ručno, sledi gore navedeni Tracking.

3.1.4 Ostala reklama od Schmitz Cargobull
Kada u okviru jedne narudžbe dobijemo Vašu e-mail adresu i poštansku adresu, ove podatke možemo da koristimo, da bi Vas nadalje putem e-maila i pošte informisali o vlastitim sličnim proizvodima i ponudama usluga. Ako ne želite dalje slanje reklamnih informacija putem e-maila ili pošte, možete u svako vreme da prigovorite reklamnom korišćenju Vaših kontaktnih podataka sa budućim dejstvom, bez dodatnih troškova prema osnovnim tarifama osim troškova dostave. Vaš prigovor možete da usmerite na sledeće kontaktne adrese.

Schmitz Cargobull AG, Bahnhofstraße 22, 48612 Horstmar, E-mail: info@cargobull.com

3.1.5 Karijera
Možete da se prijavite kod našeg preduzeća elektronskim putem, posebno putem e-maila ili preko portala za karijere. Vaši podaci koristiće se isključivo za obradu Vaše prijave i kao prvo od strane Schmitz Cargobull AG. Nakon toga Vašu prijavu ćemo da prosledimo preduzeću Schmitz Cargobull Grupacije, koje je postavilo oglas.

Molimo da obratite pažnju na to da se nekodirani e-mailovi ne mogu da proslede sa zaštitom od pristupa.

Kada ste se prijavili na jedno određeno mesto i ono je već zauzeto ili mi smo mišljenja da takođe ili još bolje odgovarate za jedno drugo mesto, rado bi prosledili Vašu prijavu u okviru preduzeća. Molimo da nas obavestite, kada niste saglasni sa prosleđivanjem.

Vaši lični podaci se nakon završetka postupka prijave odmah brišu, odnosno maksimalno nakon 6 meseci, ako nam niste dali izričito Vašu saglasnost za duže pohranjivanje Vaših podataka ili je došlo do zaključenja ugovora. Pravna osnova je čl. 6 st. 1 a, b i f OUZP kao i § 26 SZZP.

3.1.6 Kako se na ovoj web stranici koriste kolačići?
Kod Vašeg korišćenja naše web stranice pohranjuju se kolačići na Vašem kompjuteru. Kod kolačića radi se o malim tekstualnim datotekama, koje se pohranjuju na Vašem disku i preko kojih na mestu, koje postavlja kolačić, dolaze određene informacije. Kolačići ne mogu da izvode programe ili da prenose viruse na Vaš kompjuter. Oni služe za to da se ponuda na internetu sveukupno učini jednostavnijom za korisnike i više efikasnom. Kolačiće postavljamo takođe da bi Vas identifikovali za sledeće posete, ako posedujete konto kod nas. U suprotnom slučaju morali bi iznova da se prijavite za svaku posetu.

Ova web stranica koristi sledeće vrste kolačića, čiji će obim i način funkcionisanja biti objašnjen u daljem tekstu:

Transient Cookies
Ovi kolačići se automatski brišu, kada zatvorite pretraživač. Ovde se ubrajaju Session-kolačići. Isti pohranjuju takozvani Session-ID, sa kojim se različiti upiti Vašeg pretraživača mogu dodeliti zajedničkoj sesiji. Na ovaj način Vaš kompjuter može da se ponovo prepozna, kada se vratite na našu web stranicu. Session-kolačići se brišu, kada se odjavite ili zatvorite pretraživač.

Persistent Cookies
Ovi kolačići se automatski brišu nakon navedenog trajanja, koje se razlikuje zavisno od kolačića. Kolačiće možete da obrišete u svako vreme u sigurnosnim postavkama Vašeg pretraživača.

Flash Cookies
Korišteni Flash-kolačići se ne obuhvaćaju od strane Vašeg pretraživača, već kroz Vaš Flash-Plug-in. Nadalje koristimo HTML5 objekte za memoriju, koji se stavljaju na Vaš krajnji uređaj. Ovi objekti pohranjuju potrebne podatke nezavisno od Vašeg korišćenog pretraživača i nemaju automatski datum isteka trajanja. Kada ne želite obradu Flash-kolačića, morate da instalirate odgovarajući Add-On, npr. „Better Privacy“ za Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ili Adobe-Flash-Killer-Cookie za Google Chrome. Korišćenje HTML5 objekata za memoriju možete da sprečite, tako što ćete da postavite privatni modus u Vašem pretraživaču. Pored toga preporučujemo da redovno manuelno brišete Vaše kolačiće i tok pretraživača.

Sprečavanje kolačića
Vašu postavku pretraživača možete da konfigurišete prema Vašim željama i npr. da odbijete prihvaćanje Third-Party-Cookies ili svih kolačića. Upućujemo Vas na to, da u tom slučaju eventualno nećete moći da koristite sve funkcije ove web stranice.

3.1.7 Analiza web stranica
Mi koristimo softver za analizu web stranice Matomo (ranije Piwik) (www.matomo.org), uslugu ponuđača InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Novi Zeland, („Matomo“). Ovde se mogu izraditi, analizirati pseudonimizirani korisnički profili te postaviti kolačići. Podaci koji se prikupljaju sa Matomo-tehnologijom (uključujući Vašu pseudonimiziranu IP-adresu) obrađuju se na našim serverima.

Informacije koje se putem kolačića stvaraju u pseudonimom korisničkom profilu, ne koriste se za to da se posetilac ove web stranice lično identifikuje i ne povezuje sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima.

Kada niste saglasni sa pohranjivanjem i analizom ovih podataka iz Vaše posete, možete da prigovorite pohranjivanju i korišćenju putem klika mišom u svako vreme. U ovo slučaju se u Vašem pretraživaču ostavlja tzv. Opt-Out-Cookie, što ima za posledicu, da Matomo ne prikuplja nikakve podatke sesije. Molimo da imate u vidu, da potpuno brisanje Vaših kolačića ima za poslediuc da se Opt-Out-Cookie takođe briše i eventualno ga morate iznova aktivisati.

Pravna osnova je čl. 6 st. 1 lit. f OUZP. Naš opravdani interes je u statističkoj analizi korisničkog ponašanja u svrhu optimizacije i marketinga.

3.2 Obrada podataka na sajmovima
Kada nam na sajmu ostavite Vaše kontakt podatke, tako što nam npr. ostavite Vašu vizit karticu, učestvujete u nagradnoj igri (vidi 3.1.2) ili se prijavite za naše novosti (vidi 3.1.3.), ove podatke prikupljamo u naš CRM-sistem. Mi koristimo ove podatke, kako bi po želji stupili u kontakt sa Vama, da bi izgradili poslovnu vezu i dostavili Vam informativni materijal.

3.3 Obrada podataka kod telefonske podrške
Kada nam se kod pitanja podrške telefonski obratite, mi prikupljamo, kada je to potrebno za obradu, Vaše ime, Vašu firmu, Vaš problem i eventualno kontaktne podatke za povratni poziv. Vaši podaci se koriste, da bi se obradio Vaš upit. Pravna osnova je čl. 6 st. 1 b i f OUZP.

Razgovor se snima na tonsku traku, kada ste izričito saglasni sa ovim (§ 6 st. 1 a OUZP). Snimak služi da bi se proverio i poboljšao kvalitet naše podrške za klijente.

4 Da li se moji podaci prosleđuju trećim licima?

Da bi Schmitz Cargobull mogao da obradi Vaše podatke prema prethodno opisanim svrhama, može da bude potrebno da i drugi primaoci vide i obrade Vaše podatke.

4.1 Primaoci u okviru Schmitz Cargobull Grupacije
U posebnim slučajevima može da bude potrebno, da se Vaši podaci obrađuju u širom grupe. Obrada podataka u okviru Schmitz Cargobull Grupacije sledi samo onda kada za to imamo pravnu dozvolu. Ovo je npr. slučaj, kada druga preduzeća Schmitz Cargobull Grupacije rade za nas u okviru obrade naloga ili kada postoji opravdani interes prema čl. 6 st.1 f OUZP.

4.2 Eksterni pružaoci usluga (izvršilac naloga)
Vaši podaci se prosleđuju uslužnim partnerima, ako rade po našem nalogu i podržavaju Schmitz Cargobull kod izvršenja njegovih usluga. Kada Vi npr. abonirate naše novosti, mi smo ovlastili jednog pružaoca usluga za slanje e-mailova.

Obrada Vaših ličnih podataka od strane ovlašćenih pružaoca usluga sledi u okviru obrade naloga u skladu sa čl. 28 OUZP.

4.3 Ostali pružaoci usluga, partneri i treća lica
Schmitz Cargobull može da sarađuje sa dodatnim partnerima, kada je to potrebno za ispunjenje naših ponuda ili kada smo zakonski obavezni na davanje podataka.

Polažemo vrednost na to da Vaše podatke obrađujemo u okviru EZ. Međutim može da dođe do toga, da uključimo jednog pružaoca usluga, koji radi izvan EZ. U ovim slučajevima osiguravamo da se pre posredovanja Vaših ličnih podataka stvori odgovarajući nivo zaštite podataka. Time se misli, da se putem EZ-standardnih ugovora ili jednog rešenja o prikladnosti, kao što je EU-Privacy Shield, postiže nivo zaštite podataka, koji može da se uporedi sa standardima u okviru EZ.

5 Koliko dugo se pohranjuju moji podaci?

Lične podatke određenog lica brišemo kada prestane svrha pohranjivanja i kada nema više rokova za čuvanje.

6 Koja prava mi pripadaju i kako mogu da ih ostvarim?

Prema nama imate sledeća prava u pogledu ličnih podataka:

6.1 Opšta prava
Imate pravo na informacije, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor protiv obrade i prenos podataka. Ako se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti, imate pravo da ista opozovete sa učinkom za budućnost.

6.2 Prava kod obrade podataka prema opravdanom interesu
U skladu sa čl. 21 st.1 OUZP imate pravo da iz razloga, koji nastaju iz Vaše posebne situacije, u svako vreme uložite prigovor protiv obrade ličnih podataka,koja sledi na osnovu čl. 6 st.1 e OUZP (obrada podataka u javnom interesu) ili na osnovu članka 6 st.1 f OUZP (obrada podataka radi očuvanja opravdanog interesa). Ovo važi takođe i za Profiling koji se zasniva na ovom propisu. U slučaju Vašeg prigovora ne obrađujemo više Vaše lične podatke, osim kada možemo da dokažemo obavezne razloge koji trebaju da se štite, koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobode ili obrada služi ostvarivanju, izvršenju ili odbrani pravnih zahtjeva.

6.3 Prava kod direktne reklame
Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke zbog direktne reklame, u skladu sa čl. 21 st. 2 OUZP imate pravo da u svako vreme uložite prigovor protiv obrade ličnih podataka koji se odnose na Vas u svrhu takve reklame, ovo važi takođe za Profiling, ako stoji u vezi sa takvom direktnom reklamom.

U slučaju prigovora protiv obrade u svrhu direktne reklame, nećemo više obrađivati Vaše lične podatke u ove svrhe.

6.4 Pravo na žalbu kod službe za nadzor
Imate uz to pravo da se žalite kod nadležne službe za zaštitu podataka zbog obrade Vaših ličnih podataka sa naše strane.

7 Ostalo

7.1.1 Promena izjave o zaštiti podataka
Ova postavljena izjava o zaštiti podataka biće stalno prilagođena tokom daljeg razvoja interneta i naše ponude. Promene ćemo blagovremeno da objavimo na ovoj stranici. Da bi se informisali u pogledu aktuelnog stanja naših odredbi o zaštiti podataka, trebate redovno da pregledate ovu stranicu.

7.1.2 Linkovi za druge web stranice
Naše web stranice mogu da sadrže linkove za web stranice drugih ponuđača. Mi upućujemo na to da ova izjava o zaštiti podataka važi isključivo za web stranice Schmitz Cargobull. Mi nemamo uticaj na to i ne kontrolišemo, da li se drugi ponuđači pridržavaju važećih odredbi o zaštiti podataka.