Just-in-time transporter

Alla typer av gods ingår i ett komplicerat och noga uträknat flöde. Leverans av exakt kvantitet i rätt tid är därför extremt viktigt.
Trafikplanerare lägger oerhört mycket tid på att hålla reda på var godset är för att undvika några glapp i godsflödet eftersom stoppad produktion kostar ofantligt mycket pengar.

Målet är att hela tiden vara i kontakt med transporten för att säkerställa att den kommer i rätt tid.

Detta gäller för alla typer av transporter – för leveranser till bilindustrin likväl som för livsmedel och medicin. I dagsläget har ingen något lager längre. De stora lagren är flyttade till vägarna, till trailerna som faktiskt ofta står frånkopplade någonstans i närheten tills godset behövs eller i väntan på lastning. Så här ser det ofta ut och då måste faktiskt trailern – och godset övervakas. Hela tiden.

I de lägena har Du stor hjälp av Telematics. Utan att behöva ringa och kontrollera kan trafikplaneraren, när som helst på dygnet, se var trailern finns. Med hjälp av olika konfigureringar av Telematics kan man i god tid se om en transport inte kommer att nå destinationen i tid och då informera mottagaren.Telematics arbetar med tanken att meddela Dig när det inte går som planerat. Med ”management by exceptions” frigör Du tid till andra viktiga uppgifter.

 

Kostnadseffektivisering med Schmitz Cargobull Telematics.