Køletransporter

För varmt? För kallt?
Det är med gods som det är med oss människor, vi trivs bäst vid en passande temperatur. Oavsett om godset är avsett att mogna, förbli djupfryst eller helt enkelt bara hålla sig fräscht så är det kylaggregatets uppgift att se till att det är rätt temperatur.

Och Trailer Telematics?
Telematics övervakar och säkerställer att den förinställda temperaturen hålls. Om det är några avvikelser från den inställda temperaturen får Du som kund ett larm, antingen som ett SMS eller som ett e-mail och det ger Dig tid att reagera och agera för att förhindra godsskador som kunde resulterat i förluster för Dig.

Systemet fungerar bara optimalt vid trafik i Europa och när det finns full täckning för systemet. All data registreras och arkiveras kontinuerligt för att följa och säkerställa produktens ursprung och utveckling.
Schmitz Cargobull trailer telematics for semi-trailers, tipper trailers, semi-trailer containers or platform trailers

Vårt oberoende Trailer Telematics ger Dig extra fördelar:

Du slipper den personalkrävande kontrollen av gods som står lastat over helgerna. Systemet larmar själv om det förekommer några avvikelser.
Leveransrapporter med temperaturkurvor kan enkelt skickas till kunden per e-mail. Hantering av printade remsor hör nu till historien.
Information om kylaggregatets status, defrostcykler och driftsstimmar finns också tillgängligt.
Denna kvalitetssäkring, från början till slut är en sak som våra kunder, och deras kunder uppskattar.

Schmitz Cargobull Telematics har baserat sitt system på kraven från Transfrigoroute, organisationen som koordinerar den internationella standarden för temperaturkontrollerade transporter.
En säker grundsten – för Din säkerhet!