Lösningar för uthyrningsfirmor

Latsbils- och trailerbranschen har de senaste åren varit med om en explosionsartad ökning av fordon för uthyrningen. Det blir allt vanligare att man lejer bort den operationella delen av flottan.

 

Uthyrningsföretag beställer fordon hos t.ex. Schmitz Cargobull och hyr sedan ut dem till åkerier och speditioner som har behov av dem. Hyreskontrakten kan vara både långtids- eller korttidskontrakt.

 

På samma gång levererar hyresföretagen alla lösningar som kunden behöver, inklusive Telematics.

 

Schmitz Cargobull Telematics har fokuserat på dessa behov och kan leverera en lösning där uthyrningsbolagen kan ha nytta av tekniken för att kontrollera sin flotta samtidigt som de som en extra service kan erbjuda alla fördelar med Telematics till sina kunder.Uthyrningsdelen handlar också om optimering av trailerns utnyttjandegrad och kan genom den tekniska övervakningen ge stora fördelar i planeringen av det förebyggande underhållet. Schmitz Cargobull Telematics – helt enkelt ett steg före!