Säkerhetstransporter

Värdefullt gods är en ständig utmaning för kriminella organisationer med ökade godsstölder som resultat, både delar av- och hela lass. Oftast med kostsamma konsekvenser för Dig och Din verksamhet.

Oavsett om Ditt gods är elektronik, cigaretter, alkohol, dyrbara mediciner eller kemikalier så ställer försäkringsbolagen högre och högre krav på övervakning av godset.

Det är här Du som speditör kan plocka poäng – med oberoende Trailer Telematic.

Om säkerhetskraven tidigare var höga (t.ex två chaufförer för att löpande kunna positionera sig, dörrövervakning, extra låssystem etc), så är det här Schmitz Cargobull Telematics erbjuder en lösning på alla dessa krav.
Med implementering av vårt teknologiskt avancerade trailer telematicssystem uppfylls alla dessa krav på en gång samtidigt som Du kan reducera kostnader och arbetstid.

Telematicssystemet konfigureras att övervaka positionen enligt önskat intervall. "Watchbox"-funktionen övervakar dörraktiviteten under lasting och lossning och att det sker i rätt område. Utöver detta registreras och dokumenteras också trailerns kopplingsstatus.

För att avrunda säkerhetspaketet så ska en åtgärd för varje typ av larm definieras, en s.k ”intervention”. Detta avgör vad som ska göras efter ett larm, det kan vara att polisen ska informeras eller något annat sätt att säkra trailer och gods.Vi som leverantör av Telematics övertar ansvaret från Dig och organiserar Din säkerhet. I hela Europa!Vi arbetar tillsammans med experterna från Bosch Security, närmare bestämt avdelning för mobil säkerhet. All information samlas hos en central där alla interventioner koordineras.