Trailer och teknikövervakning

Oförutsedda skador på bromsar, däck eller axlar? Höga kostnader för oplanerade reparationer?

Så behöver det inte vara. Med Telematics får du fortlöpande information om trailerns tekniska kondition. I hela Europa. Pålitlighet och tillförlitlighet är A och O för oss, för Er och för Era kunder.

Vår höga tekniska standard börjar redan på Schmitz Cargobull fabrikerna i Vreden, Altenberge och Gotha i Tyskland. Telematicssystemet monteras direkt på monteringslinjen och sätts i drift på slutkontrollstationen. Säkra processer minskar risken för fel under installationen.

Behöver Du service eller support så finns vår kundtjänst alltid till Din hjälp. Tjänsten administreras av vårt dotterbolag Schmitz Cargobull Parts and Service med ungefär 500 partners runt om i Europa. Vi har designat ett eget diagnosverktyg för att säkerställa snabb support i brådskande fall.

I slutänden är det ändå så att inget system i världen kan förhindra kriminella gärningar men det kan hjälpa till att försvåra det för dem som utför gärningarna. Hårdvaran och allt kablage monteras dolt och i kombination med den smarta mjukvaran kan Du göra det svårare för kriminella att stjäla eller skada Din trailer genom att bli varnad och därmed kunna agera när hot finns..

Vi arbetar gemensamt för en hög teknisk och framtidsorienterad standard inom Trailer Telematics.
Våra partners T-Systems, T-Mobile och Bosch är välkända och erkända specialister inom sina områden precis som Schmitz Cargobull.