Fakta och siffror

Personal
Våra kvalificerade och motiverade anställda borgar för långsiktiga framgångar för företaget och våra produkter. Koncernen har inte gjort några nedskärningar inom utbildning och kompetensutveckling vilket fortsätter att stärka vår policy för en långsiktigt hållbar personalutveckling.

 

 

Send page:
Send page:
Send page: