Leasingmöjligheter

Finanslösningar som redovisas i balansräkningen innebär

 • Tidsbestämda månadsperioder
 • Släpvagnen har bokats i din balansräkning
 • Momsen räknas ut omedelbart så att ersättningen från de lokala skattemyndigheterna kan ges snabbt och smidigt.
 • Efter den sista avbetalningen är du ägare av släpvagnen
 • DU kan investera utan att din likviditet påverkas
 • Möjlighet att utöka kontraktet med extra Schmitztjänster
 • Skattemässiga fördelar kan erhållas med finansiella leasingalternativDriftsleasing innebär

 • Tidsbestämda månadsperioder
 • Finansiering utanför balansräkningen, dina hyresvillkor blir processer och räknas därför som kompletta i ditt vinst- och förlustkonto
 • Moms under kurstiden och tidsperioden som innebär en månad från och med nu
 • DU har möjlighet att köpa före leasingperiodens slut och även att sälja släpvagnen. Det här innebär att den återstående risken kan undvikas, vilket gör att du kan investera utan att det påverkar din likviditet
 • Du kan utöka kontraktet med extra Schmitztjänster
 • Skattemässiga fördelar kan erhållas med driftsleasingalternativ
Full serviceleasing innebär

 • Tidsbestämda månadsperioder inklusive tjänster med en fast avgift på upp till 5 år
 • Finansiering utanför balansräkningen så att dina hyresvillkor blir processer och därför räknas som kompletta på ditt vinst- och förlustkonto
 • Vi tar restvärdesrisken och ger dig en låg livscykelkostnad
 • Du kan utöka avtalet med extra Schmitztjänster
 • Skattemässiga fördelar kan erhållas med driftsleasingalternativ