Schmitz Cargobull Full Service

Moderna åkerier och speditioner väljer allt oftare att klara sig utan egen verkstad men vad De inte skulle klara sig utan är regelbunden service och underhåll av sina fordon. Det behöver De inte heller göra för det är precis här fullservicekontrakt med Schmitz Cargobull Parts & Services kommer in i bilden.

 

Ni kan välja från vårt servicenätverk i över 40 europeiska länder. Här kontrolleras fordonen grundligt och alla delar som används är givetvis originaldelar. Det förebygger onödiga stillestånd och ger Ditt släp eller Din trailer ett bättre andrahandsvärde.