Lastsäkring

Svårt att klara sig utan – det skal vara enkelt att lasta med lastsäkring

Under år 2011 blev det enbart på de tyska vägarna, transporterat 3 milliarder ton gods (Källa: Kraftfahrt-Bundesamt). Från dessa och andra statistiker framgår dock ingenting om att inte ett enda av alla dessa ton gods hade nått fram utan en chaufför bakom ratten. Schmitz Cargobull bygger trailers till nästan alla typer av varor. Därmed är vi en del av vägtransportsystemet. Chauffören är en viktig del för att detta system ska fungerar. Med sin expertis och sitt engagement, har chauffören helt automatiskt en stor del av ansvaret, bl.a. för korrekt säkring av godset.

Denna lilla folder skal inte tillrättavisa och vi vill inte spela "besserwisser". I denna folder får du en genomgång av de grundläggande reglerna om lastsäkring och en översikt över mest använda surrningsmetoder och principer. Folderen skal däremot ses som en ”kom ihåg” för allt som i en stressad vardag snabbt kan falla i glömska - eller kanske inte är det första man tänker på; nämligen att lastsäkring skyddar. Inte bara lasten, men också människoliv, ditt liv såväl som andra trafikanters.

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är riktlinjer. Det är upp till varje land i EU att avgöra om de önskar att implementera riktlinjerna i den nationella lagstiftningen.

Securing loads prevents damage and injury