Om oss

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Germany
Telefon: +49 (2558) 81-0
Telefax: +49 (2558) 81-500


Chairman of the Supervisory Board: Dirk Hoffmann


Registered office: Altenberge
Steinfurt County Court: HRB 3009
VAT ID Number: DE 124377621


Management Board:

  • Andreas Schmitz (Vorsitzender)
  • Boris Billich
  • Andreas Busacker
  • Michael Grund
  • Roland Klement


Vänligen skicka frågor eller synpunkter gällande Schmitz Cargobull AG's presentation på nätet till följande adress:

Schmitz Cargobull AG
Unternehmenskommunikation  (Corporate Communications)
Friedhelm Schuldt
Bahnhofstr. 22
D-48612 Horstmar
E-Mail: info@cargobull.com

Koncept, implementering och screendesign:
deltacity.NET
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Am Biederlackturm 2
D-48282 Emsdetten
E-Mail: info@deltacity.NET
Web: www.deltacity.NET

Copyright

Alla rättigheter förbehålles. All text, bilder, grafik, ljud, video och animerade filer är skyddade enligt lagen om upphovsrättsskydd och andra lagar utformade för att skydda intellektuell egendom. Det är förbjudet att kopiera sådant material i kommersiella syften, för att vidaredistribuera det eller för att använda det på andra webbsidor. Flera av Schmitz Cargobulls internetsidor innehåller objekt som upphovsrättsskyddas av den ursprungliga källan eller ägaren till bilderna.

Varumärken

Alla namn och varumärken som omnämns på vår hemsida, inklusive de som är skyddade av tredje part, är ovillkorligen underlagda bestämmelserna för det aktuella namnet eller märket och den för märket eller namnet inregistrerade ägaren. Att ett märke omnämns betyder inte att det inte är ett registrerat varumärke och att det inte omfattas av rättigheterna för tredje part.

Garanti

Innehållet på dessa sidor är grundligt kontrollerat och genomgånget. Schmitz Cargobull AG tar inget ansvar för att innehållet är aktuellt, korrekt, komplett eller av en viss bestämd kvalitet.
Krav gentemot Schmitz Cargobull AG med hänvisning till materiella eller idealistiska skador orsakade av tillämpning eller åsidosättande av information, korrekt eller ej är helt uteslutna, såvida det inte från Schmitz Cargobull AG sida bevisligen förekommit uppsåtliga fel eller grov oaktsamhet.
Schmitz Cargobull AG förbehåller sig uttryckligen rätten att utan förvarning ändra, komplettera, ta bort hela eller delar av webbsidan eller utan förvarning inställa offentliggörandet av materialet.

Hänvisningar till andra webbsidor

I de fall Schmitz Cargobull direkt eller indirekt hänvisar till andra internetsidor (länkar) så tar Schmitz Cargobull AG inget ansvar för innehåll, tillgänglighet, korrekthet eller riktighet på dessa sidor, inte heller för dessa sidors utbud, länkar, reklam eller annonser. Schmitz Cargobull AG tar inget ansvar för olagligt, felaktigt eller ofullständigt material och absolut inte för skador som orsakats av tillämpning eller åsidosättande av information på dessa sidor.

Licensrättigheter

Schmitz Cargobull AG önskar att förse dig med en innovativ och informativ webbsida och hoppas att vi lever upp till Dina förväntningar. Vi ber om förståelse för att Schmitz Cargobull AG måste skydda sin intellektuella egendom, inkl patent, varumärken och copyright och att webbsidan inte på något sätt ger tillgång till några som helst av Schmitz Cargobull AG licensrättigheter överhuvudtaget. Kopiering, spridning, reproduktion, distribution eller annat användande av materialet är inte tillåtet utan skriftligt medgivande från Schmitz Cargobull AG.

Registrering och bearbetning av personliga data

När Du besöker vår webbsida registrerar våra webbservers namnet på Din internetleverantör (ISP) (eller IP adress), webbsidan som Du besöker oss från, sidorna Du tittar på när Du besöker vår webbsida, information om Din web browser och det använda operativsystemet samt datum och varaktighet för besöket. Utöver detta sparas andra personliga data bara om Du själv anger dem t.ex vid registrering eller vid en enkät eller undersökning.

Användning och behandling av personliga data och dess användningsområde

Schmitz Cargobull AG använder bara Dina personliga data till teknisk administration och statistik av användandet av sidan.
Vi använder denna tekniska information för att konstant förbättra attraktiviteten och användarvänligheten för vår webbsida och dess innehåll och för att identifiera eventuella tekniska problem som kan skapa problem för vår internetnärvaro.
Schmitz Cargobull AG vidarebefordrar inte Dina personliga uppgifter till tredje part utan Ditt uttryckliga medgivande.

Cookies

För att göra din vistelse på vår webbsida så bekväm som möjligt använder vi oss av s.k “sessioncookies” som uteslutande används till att komma ihåg det språk Du valt under din vistelse på sidan. Denna cookie tas bort så fort du lämnar Schmitz Cargobull AG’s webbsida.

Länkar till andra sidor

Schmitz Cargobull AG’s webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Var uppmärksam på att Schmitz Cargobull AG inte är ansvarig för att tredje part följer dataskyddsbestämmelser eller för innehållet på dessa sidor. Vi rekommenderar alla internetanvändare att informera sig själv om vilka dataskyddsbestämmelser (Privacy Statements) som gäller på andra sidor när de lämnar Schmitz Cargobull AG’s webbsida.

Säkerhet

Schmitz Cargobull AG har gjort tekniska och organisatoriska säkerhetsförebyggande åtgärder för att skydda Dina personliga data mot tillfälliga eller uppsåtliga manipulationer, förluster, förstörelse eller mot obehörig användning av tredje part. Våra säkerhetsförebyggande åtgärder är föremål för konstant förbättring i den takt som den tekniska utvecklingen kräver.

Rätten till personliga informationer

På begäran och i enlighet med gällande lagstiftning upplyser Schmitz Cargobull Dig i skriftlig form om den personliga information om Dig som finns lagrad hos oss. 

Legal validity

Denna ansvarsfriskrivning skall betraktas som en del av det interutbud som det hänvisas till på denna sida. I det fall delar av eller enstaka meningar inte längre eller inte fullständigt är i enlighet med gällande lagstiftning är innehållet och giltigheten i dokumentets övriga delar att betrakta som oberört av detta.